odszkodwania za wypadki komunikacyjne

Wypadek komunikacyjny

Odszkodowania dla poszkodowanych pasażerów i kierowców wypadków komunikacyjnych Jeżeli poszkodowanym jest pieszy, rowerzysta, motocyklista, kierowca, pasażer pojazdu poszkodowanego i sprawcy - o ile nie ponosi on wyłącznej winy w wypadku. Odszkodowanie przysługuje nawet w przypadku, gdy poszkodowany nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa lub założonego kasku. Odszkodowanie przysługuje pieszemu, nawet gdy znajdował się w stanie nietrzeźwości lub wtargnął na jezdnię w miejscu niedozwolonym, chyba że było to wyłączną przyczyną wypadku.

odszkodowania za smierć bliskiej osoby

Wypadek śmiertelny

Jeśli w ostatnich 20 latach straciłeś w wypadku kogoś bliskiego lub znasz taką osobę sprawdź co możemy uzyskać. Zadośćuczynienia po śmierci osób bliskich w wyniku wypadku. Poszkodowanymi w tym przypadku są bliscy osoby zmarłej, jeżeli nie ponosi ona wyłącznej winy za spowodowanie wypadku albo była dzieckiem do lat 13. Odszkodowanie przysługuje najbliższym członkom rodziny, a więc małżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzeństwu, a także osobom znajdujących się w nieformalnych związkach z osobą zmarłą. Odszkodowanie przysługuje nawet, gdy zmarły przyczynił się do wypadku.

odszkodowania za potknięcie, poślizgnięcia w miejscach publicznych

Potknięcia, poślizgnięcia

Odszkodowania dla osób poszkodowanych w wyniku zaniedbań obowiązków przez osoby trzecie. Dotyczy zdarzeń takich jak: poślizgnięcia na oblodzonej nawierzchni, potknięcia na nierówności chodnika, wypadki na skutek niesprawnych urządzeń, wypadki w sklepach, restauracjach oraz w trakcie imprez masowych. Ważnym elementem jest tutaj niezwłoczne zabezpieczenie dowodów - świadków, zdjęć, zgłoszeń właścicielowi terenu, Policji, itd. Nasza oferta dla osób poszkodowanych w wypadkach dotyczy przede wszystkim dochodzenia zadośćuczynienia, odszkodowania (np. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, koszty opieki osoby trzeciej, koszty dojazdów, utracone lub zniszczone rzeczy osobiste, utracone dochody) oraz renty z polisy OC.

odszkodowania za wypadki przy pracy

Wypadek przy pracy

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek przy pracy. Nasza oferta dla osób poszkodowanych w wypadkach dotyczy przede wszystkim dochodzenia zadośćuczynienia, odszkodowania (np. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, koszty opieki osoby trzeciej, koszty dojazdów, utracone lub zniszczone rzeczy osobiste, utracone dochody) oraz renty z polisy OC i obejmuje ustalenie czy okoliczności sprawy dają podstawy do obciążenia odpowiedzialnością cywilną podmiotu trzeciego, np. pracodawcy, przedsiębiorcy prowadzącego inne przedsiębiorstwo lub innego jeszcze podmiotu – możesz mieć prawo do odszkodowania nawet jeśli nikt nie ponosi winy za to, że doszło do wypadku. Pamiętaj, że odszkodowanie jest niezależne od świadczenia otrzymanego z ZUS-u.

odszkodowania za wypadki w rolnictwie

Wypadki w rolnictwie

Odszkodowania dla osób, które uległy w wypadkach w gospodarstwach rolnych. Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności: na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego, zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności w drodze do miejsca wykonywania czynności.

odszkodowania za błędy medyczne

Błędy medyczne

Odszkodowania dla osób poszkodowanych na skutek błędu w sztuce lekarskiej. Na błąd medyczny muszą składać się następujące elementy: postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej, wina nieumyślna (tzw. lekkomyślność lub niedbalstwo), ujemny skutek popełnionego błędu, związek przyczynowy między popełnionym błędem, a ujemnym skutkiem postępowania leczniczego w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. EuCO Wrocław pomaga uzyskać odszkodowanie zarówno poszkodowanym na skutek błędów medycznych jak i w wyniku niedbalstwa pracowników służby zdrowia. Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne należą do najbardziej skomplikowanych, wymagających nie tylko rozległej wiedzy prawniczej, ale także medycznej.


Bez opłat

Pamiętaj, że nie pobieramy żadnych opłat wstępnych ani w trakcie prowadzenia sprawy. Naszym wynagrodzeniem będzie prowizja od odszkodowania w wysokości uzgodnionej przy podpisaniu umowy o dochodzenie odszkodowania. Jeśli więc z jakiegoś powodu nie uda się uzyskać dla Ciebie pieniędzy nie będziesz obarczony żadnymi kosztami.