kalkulacje wykonywane w programach komputerowych

Dlaczego kalkulacje wykonywane w programach komputerowych nie są wcale obiektywne?

21-12-2017

Jak działają programy do kalkulacji szkód? Teoretycznie to przecież powinno być proste: rzeczoznawca uruchamia aplikację, wprowadza dane pojazdu, a następnie zaznacza na wyświetlanych na ekranie rysunkach, które elementy należy wymienić, które naprawić. Na podstawie tych danych system powinien wyliczyć, ile będą kosztowały części, a ile robocizna. W praktyce często okazuje się, że taka sama szkoda szacowana przy pomocy tego samego programu może zostać wyceniona zupełnie inaczej! Jak to możliwe?


odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby – jak i kiedy?

19-11-2017

Podstawą do żądania odszkodowania za śmierć bliskiej osoby jest już sama utrata członka rodziny, cierpienie wywołane tą szkodą, utrata oparcia i kontaktu. Wysokość zadośćuczynienia jest ustalana na podstawie kilku kryteriów.


Brak sprawcy wypadku nie oznacza braku odszkodowania

Brak sprawcy wypadku nie oznacza braku odszkodowania

20-10-2017

Według danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego po polskich drogach porusza się ok 250 tysięcy pojazdów bez ważnej polisy OC. To jeden proc. wszystkich samochodów zarejestrowanych w naszym kraju.


czy należy wezwać policję na miejsce wypadku

Czym jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, jakie są jego zasadnicze cechy ?

30-09-2017

Instytucja zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę obok zwrotu wszystkich wynikłych kosztów będących następstwem uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (najczęściej w praktyce kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki, przygotowania do wykonywania nowego zawodu, adaptacji i przebudowania mieszkania z uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnej po wypadku osoby).1