Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

SPRAWDŹ JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE

CZY NALEŻY MI SIĘ ODSZKODOWANIE?

Duże opóźnienia lotu

Pasażer ma prawo do uzyskania opieki od linii lotniczej (dostęp do telefonu, miejsce odpoczynku, wyżywienie, zakwaterowanie, transport do miejsca zakwaterowania), jeśli opóźnienie wynosi:

  • 2 godziny lub więcej godzin w przypadku lotów do 1500 km;
  • 3 godziny lub więcej w przypadku lotów wewnątrz Unii Europejskiej dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 km;
  • 4 godziny lub więcej w przypadku lotów poza Unią Europejską dłuższych niż 3500 km.

Jeśli opóźnienie jest większe niż 5 godzin, pasażer, który nie zdecyduje się na kontynuowanie podróży, ma również prawo do zwrotu należności za bilet oraz do powrotnego przelotu do miejsca rozpoczęcia podróży.

Jeśli lot jest opóźniony o co najmniej 3 godziny, pasażerowie mają prawo do takiego samego odszkodowania, jakie przysługuje w przypadku odwołanego lotu, o ile linia lotnicza nie udowodni, że do opóźnienia doszło z powodu wyjątkowych okoliczności. Dodatkowo linie lotnicze mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku opóźnień.

W zależności od długości lotu wysokość odszkodowania wynosi:

250 EUR – lot do 1500km

400 EUR – lot 1500-3500km

600 EUR – lot powyżej 3500km

Odmowa przyjęcia na pokład

Po odmówieniu pasażerom wejścia na pokład samolotu przewoźnik jest zobowiązany w pierwszej kolejności do znalezienia osób, które zgodzą się zrezygnować ze swojej rezerwacji w zamian za uzyskanie określonych korzyści. Ponadto przewoźnik musi również zapewnić tym osobom możliwość wyboru między pełnym zwrotem należności a zmianą lotu.

Może to się wiązać z prawem do odszkodowania w wysokości od 125 do 600 EUR w zależności od długości lotu i opóźnień, które wystąpiły przed wybraniem innego lotu.

W zależności od długości lotu wysokość odszkodowania wynosi:

250 EUR – lot do 1500 km

400 EUR – lot 1500 - 3500 km

600 EUR – lot powyżej 3500 km

W sytuacji gdy linia lotnicza  zaoferowała pasażerowi alternatywny lot, wysokość odszkodowania może zostać pomniejszona o połowę. Jednakże istotna jest w tym wypadku godzina przylotu do miejsca przeznaczenia. Czas przylotu nie może przekroczyć planowanego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego lotu o:

2 godziny - 125 EUR

3 godziny - 200 EUR

4 godziny - 300 EUR

Osobom, które zdecydowały się na zmianę lotu, przewoźnik musi zapewnić, jeśli to konieczne, pomoc, np. wyżywienie, dostęp do telefonu, jeden lub więcej noclegów w hotelu oraz transport między lotniskiem a miejscem zakwaterowania.

Odwołanie lotu

Również w tym przypadku pasażer jest uprawniony do rekompensaty, w takiej wysokości, jak ta przysługująca przy odmowie wejścia na pokład, chyba że został poinformowany o odwołaniu lotu co najmniej 14 dni przed odlotem lub termin lotu zmieniono na bliski do pierwotnego, lub jeśli linia lotnicza może udowodnić, że odwołanie lotu zostało spowodowane zaistnieniem wyjątkowych okoliczności.
Ponadto linia lotnicza musi przedstawić ofertę umożliwiającą:

  • zwrot należności za bilet w ciągu siedmiu dni lub;
  • zmianę lotu do ostatecznego miejsca przeznaczenia na podobnych warunkach;
  • oraz zapewnić, jeśli to konieczne, opiekę (dostęp do telefonu, miejsce odpoczynku, wyżywienie, zakwaterowanie, transport do miejsca zakwaterowania).

W zależności od długości lotu wysokość odszkodowania wynosi:

250 EUR – lot do 1500 km

400 EUR – lot 1500-3500 km

600 EUR – lot powyżej 3500 km