zaniżony kosztorys w sądzie

15-07-2018

Nie musisz iść do sądu z zaniżonym kosztorysem

Istytut Wymiaru Sprawiedliwości zbadał ponad dwieście spraw, które dotyczyły dochodzenia odszkodowania za uszkodzony samochód w wyniku wypadku komunikacyjnego. Wyniki tych badań są bardzo ciekawe i raczej pozytywnie nastrajają poszkodowanych do zmagań z Ubezpieczycielami. Wykazano między innymi, że powodzenie sprawy zależy od zaangażowania profesjonalnych specjalistów od odszkodowań powypadkowych a nie tylko kacelarii odszkodowawczych, które nie będą nas reprezentować przed sądem. Średnio 10 777,98 złotych wyniosła wartość roszczenia za uszkodzony samochód z OC sprawcy wypadku.

Odszkodowania z OC sprawcy w sądzie.

Możemy dochodzić odszkodowania z polisy OC sprawcy w sądzie ale musimy liczyć się przede wszystkim z wydatkami jakie nas czekają. Oprócz opłaty od pozwu dużymi kosztami będą wynagrodzenie pełnomocnika i opinia eksperta. W większości bowiem spraw zaangażowanie biegłego będzie konieczne a średnie jego wynagrodzenie, jak wynika z cytowanego badania, wyniosło średnio 1182,97 złotych. W 40 % spraw powoływano także przynajmniej jednego świadka i może to też mieć wpływ na nasze wydatki.

Czas trwania postępowania sądowego.

Według powyższej analizy średni czs od wniesienia pozwu do uzyskania orzeczenia wyniósł średnio nieco ponad 14 miesięcy, a rekordowo długie postępowanie zajęło sądowi aż 5 i pół roku. Najdłużej trwają sprawy gdzie musimy uzyskać dodatkowe opinie lub powołać świadków, gdyż to po naszj stronie spoczywa obowiązek udowodnienia, że otrzymany od ubezpieczyciela kosztorys na naprawę powypadkową samochodu jest zaniżony.

Natychmiastowa dopłata do zaniżonego odszkodowania.


Jeśli weźmiemy pod uwagę opisane czynniki oraz nasz czas poświęcony na udowodnienie przed sądem, że otrzymany od ubezpieczyciela kosztorys był zaniżony warto zastanowić się nad możliwością uzyskania natychmiastowej dopłaty do uzyskanego już odszkodowania za uszkodzony samochód. Polega to na podpisaniu umowy wykupu prawa do odszkodowania przez EuCO Odszkodowania. Wtedy od razu wypłacamy uzgodnioną z Tobą kwotę dopłaty do odszkodowania i po naszej stronie pozostanie pozew, biegli i czas oczekiwania w sądzie. Także od nas możesz otrzymać bezpłatnie samochód zastępczy na cały czas likwidacji szkody.

Sprawdź