+48 71 750 36 28

Dzwoń od 9.00 do 21.00

Zapraszamy do współpracy

Zostań naszym przedstawicielem

Pomoc w dochodzeniu odszkodowania


Każdy starający się o odszkodowanie od sprawcy musi wiedzieć, że firmy ubezpieczeniowe często wykorzystują niewiedzę osób poszkodowanych nie infor­mując ich o przy­słu­gu­ją­cych im pra­wach. W wielu przypadkach firmy ubezpieczeniowe zaniżają wypła­cane odszko­do­wa­nie a także zawie­rają z poszko­do­wa­nymi ugody na nie­ko­rzyst­nych dla nich warun­kach, co zamykaja drogę do dal­szego docho­dze­nia odszkodowań.
Jeśli chcecie Państwo unik­nąć tych wszyst­kich „puła­pek” czy­hających w procesie odszkodowawczym, proponujemy zwrócić się o pomoc w uzyskaniu odszkodowania do naszej firmy (EuCO Wrocław). Będzie to gwarancją uzyskania odszkodowania, które będzie adekwatne do rozmiaru krzywdy. Nie pobieramy od poszko­do­wa­nych żadnych opłat przed i w trak­cie pro­wa­dze­nia sprawy. Po zakoń­cze­niu sprawy pobie­ramy prowizję, której wysokość usta­lamy indy­wi­du­al­nie z każ­dym Klien­tem przed pod­pi­sa­niem umowy. Średni czas trwa­nia sprawy wynosi 3 mie­siące od dnia podpisania umowy. W szczególnych przypadkach udzielamy klientom zaliczek na poczet przyszłej wypłaty odszkodowania.
Europejskie Centrum Odszkodwań to odpowiedź na politykę towarzystw ubezpieczeniowych względem osób poszkodowanych. Stanowimy zespół ludzi z doświadczeniem, profesjonalistów, mecenasów, którzy uzyskają dla Ciebie najwyższe odszkodowanie. Nie musisz fatygować się do naszego biura - nasz agent dojedzie do Ciebie i załatwi wszystko na miejscu.

Dopłata do kosztorysu

Dopłata do kosztorysu

Jeżeli szkoda...

- była rozliczana kosztorysowo,
- nie była szkodą całkowitą,
- była likwidowana z OC sprawcy,
- nie wydarzyła się wcześniej niż trzy lata temu,

... to mamy dla Ciebie pieniądze

Zgłoś wypadek

Zgłoś wypadek


Pozwól pomóc nam odzyskać dla Ciebie to co Ci sie należy. Pomogliśmy juz setkom naszych klientów, nie boimy się zaniżonych kosztorysów, odmów wypłaty, sądów i nieuczciwych rzeczoznawców czy likwidatorów.

Wypełnij zgłoszenie

Nagrodzimy Twoją rekomendację

Nagrodzimy Twoją rekomendację


Jeśli ktoś z Twojej rodziny, przyjaciół lub znajomych miał wypadek lub stracił kogoś bliskiego w wypadku poleć naszą firmę lub pomóż mu skontaktować się z naszą kancelarią. Nagrodzimy Twoje polecenie i wypłacimy Ci nawet 1000 PLN.


ZOSTAŁEM RANNY W WYPADKU

Z winy innego kierowcy zostałeś ranny w wypadku? Bez względu na to, czy byłeś wtedy pieszym, pasażerem auta, czy kierowcą – należy Ci się odszkodowanie powypadkowe. Także wtedy, gdy sprawca zbiegł lub nie ma wykupionego OC.
Zostałeś ranny w wypadku na wsi? Twoje dziecko miało wypadek w gospodarstwie rolnym? A może uległeś wypadkowi pracując w rolnictwie? Możesz dochodzić odszkodowania z rolniczego ubezpieczenia OC! Przeanalizujemy za darmo Twoją sprawę
Na odpowiednie odszkodowanie powypadkowe zasługuje każda osoba poszkodowana w wypadku. Pomagamy w uzyskaniu stosownej rekompensaty min. dla osób, które doznały obrażeń w trakcie upadku na śliskiej nawierzchni. Jeśli doznałeś urazu w wyniku wypadku przy pracy, przekaż swoją sprawę do bezpłatnej analizy. Pamiętaj, poza odszkodowaniem z ubezpieczeń społecznych, możesz mieć prawo także do odszkodowania na drodze cywilnoprawnej.

MÓJ BLISKI UCIERPIAŁ W WYPADKU

Jeśli w wyniku wypadku straciłeś bliską Ci osobę, możesz ubiegać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Jeżeli dodatkowo w związku z doznaną tragedią znacznemu pogorszeniu uległa również Twoja sytuacja życiowa – masz prawo wystąpić o stosowne odszkodowanie.
Bliska Ci osoba od wypadku przebywa w stanie śpiączki lub jest w stanie wegetatywnym? Ciężkie urazy utrudniają codzienne życie i potrzebna jest stała, specjalistyczna pomoc? Umożliwimy pobyt w nowoczesnym ośrodku rehabilitacyjnym
Pieniądze zgromadzone na kontach ZUS i OFE, podlegają dziedziczeniu. Środki te pozostają na rachunkach funduszy do czasu zgłoszenia się po nie uprawnionych osób. Sprawdzimy Twoje prawo do dziedziczenia i uzyskamy dla Ciebie należne pieniądze.

MAM SZKODĘ RZECZOWĄ

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Od czasu zdarzenia minęło mniej niż 3 lata? Sprawdź, czy należą Ci się dodatkowe środki pieniężne. Dopłacimy do kosztorysu. Zweryfikujemy działania ubezpieczyciela.
Sprawdzimy Twoje prawo do odszkodowania za uszkodzony budynek lub zniszczone mieszkanie. Ustalimy także możliwość dochodzenia świadczeń odszkodowawczych, gdy zniszczeniu uległo także tzw. mienie ruchome, czyli m.in. sprzęt domowy. Dopilnujemy, aby zakład ubezpieczeń wywiązał się z wszelkich podjętych wobec Ciebie zobowiązań.
Uszkodzenie maszyny rolniczej nawet na kilka dni w trakcie żniw lub innych ważnych prac jest niezwykle dotkliwe. Poza pieniędzmi na naprawę pojazdu, może należeć Ci się zwrot utraconych w taki sposób korzyści. Przeanalizujemy Twoją sprawę.

Opinie naszych Klientów

Kilka spośród setek wypowiedzi naszych Klientów o naszej pracy

EuCO znalazło mnie po 12 latach od tragedii. Życia syna to nie zwróci ale odszkodowanie pozwoliło nam stanąc na nogi

Jan K. Dzierżanów

(…) Dziwi mnie to, że wiele osób nie próbuje odzyskać odpowiedniego odszkodowania. Jak można nie walczyć o własne pieniądze? Bardzo, ale to bardzo dziękuję za pomoc w dochodzeniu odszkodowania.

Marek D. Sobótka

Państwa praca pomaga ludziom w trudnych dla nich chwilach. Bardzo dziękuję za cierpliwość, sympatyczną obsługę i oczywiście uzyskaną sumę zadośćuczynienia.

Tadeusz N. Wrocław

Gdyby nie pomoc EuCO, to prawdopodobnie byłbym dziś bezrobotny. Wasza praca jest więcej warta niż Wam się wydaje. Dziękuję. Pozdrawiam.

Janusz B. Poznań